Open brief

Het borrelt al een tijdje. De ontgoocheling bij het lezen van de sociale media en het horen van een deel van de publieke opinie. Het eigen volk eerst principe is weer alom tegenwoordig, men heeft een gezamenlijke vijand, de vluchteling. De ergste verwijten en laagste verwensingen van racisten ‘pur sang’, al zijn ze uiteraard geen racist maar… En een deel die plots klaar staat voor de lokale dakloze, voor de eigen senioren, voor die arme werkloze, voor de zieke, … Mooi, ja, vind ik wel. Als je solidariteit betoont met je medemens, heel mooi. Alleen jammer dat die solidariteit ophoudt aan de landsgrenzen of aan een ander geloof, al geloven ze zelf in niks. Maar zijn ze wel zo solidair? Liggen ze wel wakker van de problemen van die gepensioneerde of van die werkloze, dakloze, … Of is dat maar tijdelijk? Tot de vluchteling weer weg is.

Al jaren probeer ik, samen met enkele vrienden, om van mijn gemeente een meer sociale gemeente te maken. We vochten voor meer sociale woningen, voor eigen volk maar. We protesteerden tegen de afschaffing van de warme maaltijden op het speelplein, voor onze kinderen in armoede. Destijds wilden we Zon en Zee uit handen houden van de grote promotoren, na het debacle met het asielcentrum. We wilden deze site teruggeven aan de Westendenaar, betaalbare huizen voor jonge gezinnen, voor ouderen misschien assistentiewoningen, sociale huisvesting. We stonden alleen. Onlangs nog kwam ik op voor het behoud van het sociaal restaurant. We vochten voor de ziel van o.a. Leffinge en het Schippershuis, onlangs nog voor Lombardsijde waar de pastorie eerder een gemeenschapshuis had mogen worden. We probeerden de speelpleinwerking in Leffinge te houden voor de kinderen en de gezinnen van daar, dicht in hun buurt. We waken over het jeugdhuis omdat ze niet in handen zou komen van de bouwlobby. We springen in de bres voor het behoud van de opleiding ‘horeca’ en ‘bouw en renovatie’ om de werkloze vooruit te helpen. We ijveren voor open ruimte in onze dorpen zodat het leefbaar blijft voor eigen bevolking. We willen geen bijkomende hoogbouw meer eender waar. Vol is vol. We vechten tegen prestige projecten, lees ‘geld-smijt-weg’-evenementen en –bouwsels, om meer te investeren in onze basisscholen, kinderopvang, rusthuis en bejaardenflats, toegankelijkheid, buurthuizen, opleidingscentra, verenigingen, enz. allemaal voor ons eigen volk.

Maar, we staan alleen, in de gemeenteraad en eigenlijk ook in de gemeente. Slechts 1 op de 10 kiezers in Middelkerke kiezen voor eigen volk. Voor zij die eigenlijk hun kaart trekken en inderdaad opkomen voor onze dakloze, voor onze werkloze, voor onze zieke, onze jeugd, senioren. Maar bij de verkiezingen horen we die mensen die nu roepen niet. Neen, zij kiezen dan voor de recepties, de feestjes, de vip-toestanden, de bouwlobby voor de happy few. Men kiest steeds weer voor de afbouw van onze sociale voorzieningen. Deze meerderheid stopte het sociaal restaurant en sloot de Calidris, weigert steevast sociale woningen te bouwen, neemt meer en meer af van onze verenigingen, gaat ze zelfs beconcurreren. Ze blijven maar dure evenementen organiseren op momenten dat alles vol is, en … vol is toch vol? Woningen voor jonge gezinnen verdwijnen ten voordele van 2de verblijven, is vol niet vol? Liever eigen volk eerst dan of toch tenminste zij die het nodig hebben. Sorry aan de Middelkerkenaar omdat wij hun kaart blijven trekken, omdat wij blijven opkomen voor mensen in nood, voor jonge gezinnen, voor werklozen, voor zieken, voor senioren. Sorry Middelkerke dat wij niet kiezen voor dure prestigeprojecten maar wel voor jou. En ja, wij willen wel dat vluchtelingen opgevangen worden, liefst niet allemaal in onze gemeente, maar omdat sommige politici in binnen- en buitenland de grenzen sluiten en willen sluiten komen ze allemaal samen. Jammer. Maar hen op straat laten, in zee laten verdrinken, veroordelen tot bedelen en stelen. Neen, waardigheid voor eigen volk maar ook voor hen van elders, daar sta ik voor, samen met mijn vrienden. Eens benieuwd voor wie de roepers de volgende verkiezingen weer zullen stemmen…

Lode Maesen

Advertenties

Constructieve oppositie!

In het voorjaar van 2016 wordt het tramtraject te Lombardsijde drastisch gewijzigd. Voor het dorp een grondige verandering. De dorpskernvernieuwing zal helaas nog niet voor direct zijn, niet voor 2019, waardoor de trambedding er jaren verloren zal bijliggen. Er zijn momenteel geen plannen om met de trambedding ondertussen iets te doen.

“Bij onderzoek van het dossier constateer ik dat de werken in Lombardsijde nog niet voor direct zijn. Navraag bij de bevoegde schepen leert mij dat er ook ondertussen geen plannen zijn om met de lege trambedding al iets te doen in afwachting van de dorpskernvernieuwing. Vandaar dat ik voorstel om de trambedding al direct om te vormen tot een veilig fiets- en voetpad Lombardsijde-Nieuwpoort.” Vertelt gemeenteraadslid Lode MAESEN (Progressief Kartel) ons. Het gemeenteraadslid uit Lombardsijde volgt de situatie zo veel als mogelijk op vanuit de oppositie gezien het dorp hem na aan het hart ligt.

Hij gaat verder: “Een asfaltering van de tramzone hoeft helemaal niet veel te kosten. Als men een tennissite kan installeren voor 3 dagen dan is een veilige fiets- en wandelzone voor enkele jaren zeker een haalbare oefening, voor de veiligheid van onze inwoners en de netheid van het dorp. Het is tevens het ideale moment om al na te denken over de heraanleg van de hele zone zodat één en ander kan uitgeprobeerd worden tegen de definitieve heraanleg, ik denk maar aan een kleine rotonde aan het kruispunt Nieuwpoortlaan-Schoolstraat, grotere terrassen aan de café’s, pleinvorming voor de kerk. We mogen immers niet dezelfde fout maken als Nieuwpoort waar de heraanleg rond het Albertmonument helaas, tijdens toeristische periodes, een totale verkeerschaos als gevolg heeft, praktisch onomkeerbaar. Ik dring er ook op aan om de bevolking veel meer inspraak te geven. Zij weten immers als geen ander wat de noden zijn.” Besluit gemeenteraadslid Lode MAESEN. Het voorstel werd ondertussen al overgemaakt aan de bevoegde schepen.

Vraag tot hervestiging van Syrische vluchtelingenfamilies opnieuw verworpen door Middelkerkse meerderheid : de schaamte voorbij

Dinsdagavond 13 juli ’15 werd op de OCMW raad van Middelkerke de vraag van Staatssecretaris voor Asiel en migratie Theo Francken behandeld tot het hervestiging van een of twee Syrische vluchtelingenfamilies. Voor de derde keer werd deze officiële aanvraag door de Middelkerkse meerderheid, aangevuld met de oppositiepartij Lijst Dedecker, geweigerd. Organisatorische redenen werden ingeroepen om niet deel te nemen aan deze hervestiging. Volgens de meerderheid zijn er geen mogelijkheden inzake huisvesting en is er onvoldoende personeel in de sociale dienst om deze families te begeleiden.

Deze beweringen werden door het OCMW raadslid Ringo Vandermeeren (Progressief Kartel) als enige betwist. Volgends Vandermeeren is er wel degelijk ruimte in de sociale dienst om deze mensen te begeleiden. Tevens zijn in het nieuwe centrum (het voormalige gerenoveerde oude wooncentrum) de studio’s die mensen tijdelijk kunnen opvangen klaar en komt daardoor de oude woning in Oostendelaan vrij. Ook krijgt het OCMW als aanmoediging 2.500 euro per hervestigde vluchteling als ondersteuning en opvolging.

Ringo Vandermeeren kon zich absoluut niet vinden in deze weigering : “Sinds de crisis in Syrië zijn er al meer dan 4 miljoen mensen het land uitgejaagd. Daarnaast zijn 7,6 miljoen Syriërs hun huizen ontvlucht. Deze mensen, die in erbarmelijke omstandigheden en armoede (over)leven hebben dringend de steun van de hele wereld nodig. De gemeente Middelkerke zou op deze manier eens positief in het nieuws komen met sociaal en solidair engagement ipv van met de organisatie van de Daviscup en de plannen voor een peperduur nieuw zwembad en casino. Stel je maar eens voor hoeveel kansarmen en vluchtelingen men zou kunnen helpen met de 500.000 euro die de organisatie van 3 dagen tennis in Middelkerke kost”.

Progressief Kartel roept OCMW Middelkerke op om positief te antwoorden op oproep Theo Francken en 1 of 2 families oorlogsvluchtelingen uit Syrië op te vangen

11212014_10206022878384473_1303976519_o

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Buurlanden als Libanon en Turkije vangen elk tussen 1 en 1,5 miljoen oorlogsvluchtelingen op. België wil dit jaar 550 oorlogsvluchtelingen hervestigen.

Vorige week deed Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een oproep aan alle gemeenten om mee verantwoordelijkheid te nemen om 1 of 2 families van oorlogsvluchtelingen de kans te geven op een nieuw leven. Een brief vanuit het kabinet is vertrokken naar alle OCMW’s. De vraag is nu: wat zal Middelkerke doen?

OCMW-raadslid Ringo Vandermeeren stelt maandag op de OCMW-raad van 11 mei ’15 voor om positief te antwoorden op de oproep van Theo Francken om in Middelkerke enkele families op te nemen. “Diezelfde partijen die op nationaal niveau beslist hebben om oorlogsvluchtelingen in ons land op te vangen, hebben vandaag de kans om het niet alleen bij mooie woorden te laten, maar ook effectief de handen uit de mouwen te steken.”

“Het Middelkerks bestuur heeft een niet zo’n goeie reputatie op dat vlak”, zegt Gemeenteraadslid  Lode Maesen (Progressief Kartel). Op de OCMW raad van 10 november stemde de OCMW raad voor de 2e maal tegen deelname aan het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen, een oproep van Fedasil.

Gemeenteraadslid Geert Verdonck (Progressief Kartel) : “We kunnen uiteraard niet iedereen opvangen. Maar als het gaat om mensen te helpen die in verschrikkelijke omstandigheden een oorlog ontvluchten, is een minimum aan engagement nodig. Het is een kwestie van elementaire menselijkheid en solidariteit. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is beschamend vast te stellen dat Middelkerke nu al twee jaar lang doet alsof haar neus bloedt en weigert om oorlogsvluchtelingen op te vangen, al gaat het maar om enkele mensen, in tegenstelling tot andere gemeenten in onze provincie.”

Belangrijk om te weten is dat de hervestiging van een oorlogsvluchteling amper iets kost aan de lokale overheid. Het leefloon wordt gedurende een periode van vijf jaar voor 100% betaald door de federale overheid. Bovendien krijgt het OCMW per oorlogsvluchteling 2.500 euro. Voor een gezin met 3 kinderen komt dat neer op 12.500 euro. Bijkomende financiële tegemoetkomingen op het vlak van huisvesting zijn mogelijk.

Middelkerke doet enkel waartoe het wettelijk verplicht is (erkende asielzoekers die beslissen in Middelkerke te komen wonen, begeleiden). De federale overheid kan Middelkerke niet verplichten om mee te werken aan de hervestiging of opvang van vluchtelingen, dat blijven vrijwillige daden van solidariteit, en al die vragen legt Middelkerke nu al jaren naast zich neer.

Lode Maesen, Geert Verdonck en Ringo Vandermeeren besluiten: “We mogen onze ogen niet sluiten voor de oorlogsgruwel in Syrië. 100 jaar geleden stond het Europese continent in brand en toen sloegen we vanuit België op de vlucht. Het zou de Middelkerkse meerderheidspartijen sieren om daar in de huidige discussie eens aan terug te denken. Onze Burgemeester is trouwens trots op het feit dat zij en haar gemeente lid zijn van de internationale organisatie ‘Majors for Peace’.  Het wordt tijd dat we ook in Middelkerke ons menselijk gelaat tonen en ingaan op de vraag naar extra opvang van de regering.”

Ringo Vandermeeren, OCMW-raadslid

Lode Maesen en Geert Verdonck,  Gemeenteraadsleden

Besparingen in het OCMW Middelkerke: de zwaksten betalen voortaan de rekening

10321193_10205422007043065_4244956854854945795_o

Tijdens de zitting van de Middelkerkse OCMW-raad op dinsdag 9 februari besliste de OCMW-raad meerderheid tegen minderheid (Ringo Vandermeeren van het Progressief Kartel stemde tegen, Lijst Dedecker onthield zich) om een hele reeks sociale toelagen af te schaffen miv 01/04/2015.

Ringo Vandermeeren: “Onder het mom van besparingen en zgn. ‘efficiëntiewinsten’ worden in 1 klap zowat alle niet-wettelijk verplichte steunmaatregelen afgeschaft voor mensen die met een leefloon moeten rondkomen. Het gaat meer in het bijzonder over de opleidingspremie, de vakantietoelage, de verwarmingstoelage, de huishuurtoelage,… Protest van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst die het ergste vrezen voor hun cliënten, mocht niet baten. De sociale dienst werd trouwens pas gehoord nadat deze besparingsmaatregelen al op papier stonden en nadat ze hun ongenoegen hadden geuit bij de Voorzitter. Het kan de CD&V –VLD meerderheid binnen de OCMW-raad blijkbaar niet schelen wat de sociale gevolgen zijn van hun blinde besparingswoede. Meer nog, het is eigenlijk de bedoeling om zo weinig mogelijk steun aan te bieden, omdat men zo  hoopt de instroom van cliënten te beperken en ook dat deze ‘minder interessante inwoners’ zullen wegtrekken uit Middelkerke.”

Geert Verdonck (gemeenteraadslid Progressief Kartel en zelf OCMW-maatschappelijk werker): “Vooral het afschaffen van de huishuurtoelage en verwarmingstoelage  zal zeer zwaar doorwegen op het  al erg schaarse budget van mensen met een leefloon. Als je weet dat een leefloon voor een alleenstaande € 817/maand bedraagt en voor een gezin amper €1089/maand en dat je onder de €500 nog nauwelijks een woning vind die naam waardig, dan weet je dat een huishuurtoelage en verwarmingstoelage (samen €100 voor een alleenstaande , €125 voor een koppel, €138 gezin met 1 kind) geen overbodige luxe is. Om maximaal te besparen zijn er bovendien geen overgangsmaatregelen voorzien voor mensen die momenteel deze tegemoetkomingen krijgen. Plots worden ze geconfronteerd met minimaal €100 minder budget. Om hun huur en de andere vaste kosten te kunnen blijven betalen zullen deze mensen dus voortaan nog meer moeten bezuinigen op voeding, kleding, energie…” Je moet echt geen genie zijn om te beseffen dat dit een negatieve invloed kan hebben op hun gezondheid en zeker op deze van hun kinderen.

Ringo Vandermeeren: “ en dit is nog niet alles: ook een pak andere financiële tussenkomsten waar mensen een beroep konden doen, worden ook afgeschaft, zoals tussenkomst in kledij, opleidingskosten,voorschotten op kindergeld en kraamgeld, consultaties bij dokter of tandarts,… kortom, mensen met een leefloon die niet direct opnieuw aan de slag kunnen om velerlei redenen worden – letterlijk – in de kou gezet door de CD&V – VLD meerderheid binnen de OCMW-raad.

Lode Maesen (gemeenteraadslid Progressief Kartel): “ ik hoorde dinsdag laatst in Terzake ACV voorzitter Leemans – terecht – verklaren dat deze regering alleen die mensen aanpakt die niet kunnen gaan lopen. Wel, van OCMW-Voorzitter Dirk Gilliaert zouden we kunnen zeggen dat hij alleen die mensen aanpakt die zich niet kunnen verdedigen . Als er dan toch moet worden bespaard om allerlei toekomstige prestigeprojecten te financieren zoals een nieuw zwembad en een nieuw casino, dan heb ik een beter voorstel voor het OCMW en de gemeente: schaf om te beginnen de zitpenningen af van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Vermits er vanaf April toch alleen maar de wettelijk verplichte steun worden gegeven aan onze kansarmen, dan heeft dat comité toch niets meer om handen, want in dat comité wordt vooral beslist over de steunmaatregelen die nu zijn afgeschaft. Dat bespaart al meteen € 1000 per vergadering. Als we dan hetzelfde zouden doen met de zitpenningen van het AGB en de vzw Toerisme, dan besparen we vele tienduizenden euro’s per jaar, zonder dat we in de zak moeten zitten van zij die nu al nauwelijks rondkomen.

Geert Verdonck:  Dat er ‘efficiëntiewinsten’ gerealiseerd worden op de kap van de armen en de weerlozen, is gewoonweg schandalig. Alleen al het feit dat er van ‘efficiëntiewinsten’ gewag wordt gemaakt als het gaat over steun aan noodlijdende mensen en gezinnen, is zeer cynisch en een OCMW onwaardig. Dat een Voorzitter van CD&V strekking ( ‘ de gezinspartij bij uitstek’) zich hiertoe leent is ook zeer bedenkelijk. Als je de genomen maatregelen echter nader analyseert – en vooral dan de vormen van steun die niét werden afgeschaft – dan komt de aap uit de mouw: de senioren en zieken – niet toevallig de favoriete doelgroep van de voorzitter met CM-signatuur –  worden ontzien. Dat zijn immers kiezers die zeker niet voor het hoofd mogen worden gestoten. De zwaksten daarentegen, de leefloners en andere mensen in armoede moeten hier het gelag betalen. Zij zijn immers als kiezers niet interessant, hebben geen belangengroepen die voor hen opkomen en kunnen zich dus toch niet verdedigen. De ‘Nobele Kunst van de Hypochrisie’, waar de CD&V sinds jaar en dag een patent op heeft, beleeft ook in Middelkerke weer hoogdagen… Let wel, het Progressief Kartel is geen vragende partij om de tussenkomsten voor senioren en zieken ook af te bouwen, wel integendeel. Wij willen dat iedereen die steun nodig heeft, die ook krijgt, ongeacht het feit of ze al dan niet electoraal interessant zijn.

Ringo Vandermeeren: “Als dat het sociaal beleid is dat voortaan in Middelkerke zal worden gevoerd, dan staan onze financieel zwakke medeburgers nog droeve tijden te wachten.” Ik zal mij als OCMW-raadslid in ieder geval met hand en tand blijven verzetten tegen deze sociale afbraak politiek.”

Te koop: Pastorie Lombardsijde

10931515_10205172264679662_3739683188285598308_n

In de krant konden we lezen dat de Middelkerkse meerderheid, VLD – CD&V, beslist heeft om de mooie pastorie te Lombardsijde te verkopen. De pastoor ging onlangs met pensioen en de vervanger werd om de gekende redenen geweerd. “Jammer”, stelt gemeenteraadslid Lode MAESEN (progressief kartel) en inwoner van Lombardsijde. “Voor een tweede keer dreigt men de ziel van het dorp te verkopen. Een eerste keer toen men bij de fusie met Westende het gemeentehuis liet afbreken.” Bij de fusies in de jaren ’70 besliste de burgemeester van Westende om het gemeentehuis met de grond gelijk te maken om de doorgang van de tram te vergemakkelijken.

“In de jaren ‘90 werd voor een 2de keer de kans gemist om een mooi gemeenschapscentrum te voorzien bij de verkoop van café-feestzaal ‘Oud Lombardsijde’, nu de Evangelische Kerk. Het gemeentebestuur had toen de kans om dit gebouw aan te kopen en uit te bouwen tot ontmoetingscentrum voor de Lombardsijdse verenigingen. Men kan tenminste in overleg gaan met de verenigingen en de inwoners” gaat Lode MAESEN verder.

Geert VERDONCK (progressief kartel) is ook bezorgd voor het vertrouwde dorpsgezicht van Lombardsijde. “De pastorie is geen beschermd gebouw en is niet beschermd tegen afbraak, nochtans is het college bevoegd om het dorpsgezicht te beschermen. Ook de Belle-Vue kent geen bescherming in die zin. Nu, we weten allemaal dat de burgemeester en haar gevolg geen oog hebben voor ons onroerend erfgoed omdat zij liever de belangen van de immobiliënsector verdedigen.

Waarom de pastorie van Lombardsijde nu te koop wordt gesteld laat zich gemakkelijk raden: de huidige meerderheid is natuurlijk op zoek naar middelen om hun megalomane projecten te financieren, zoals een nieuw casino en een tropisch zwembad in Middelkerke. Wat het nieuwe casino betreft, mogen we er van uitgaan dat dit minstens €80.000.000 zal gaan kosten. Om deze prestigeprojecten te realiseren is men bereid om de ziel van onze dorpen op het spel te zetten. Dit is, samen met de sluiting van de Calidris, de zoveelste gemiste kans om onze lokale verenigingen te ondersteunen en zo mee te werken aan een samenleving op mensenmaat.” Aldus Geert VERDONCK.

Lode MAESEN: “Al lang is men in het dorp vragende partij voor een ontmoetingscentrum maar Lombardsijde kan veel meer. Denk maar aan de rijke geschiedenis van het dorp. Een bezoekerscentrum dat de geschiedenis vertelt van de visserij, van de periode waarin Lombardsijde stad was, van de haven, van de folklore rond de ezelcavalcade, de hoveniers, onze sportheld Freddy Maertens… Zeker nu de eventuele oude trambedding een directe link zou bieden met de site rond het Albertmonument en de jachthaven. dit zijn toch extra troeven. Maar ook in het dossier van de tram en de dorpskernvernieuwing blokkeert de onkunde van het Middelkerks gemeentebestuur elke vooruitgang. Jammer voor de gemeente en vooral voor ons dorp Lombardsijde” Sluit Lode MAESEN af.

OCMW Middelkerke weigert voor de 2e maal opvang van erkende Syrische,Irakese of Congolose vluchtelingen

Mensen moeten noodgedwongen hun land verlaten

Op de OCMW raad van 10 november stemde de OCMW raad tegen deelname aan het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen, een oproep van Fedasil. Allen raadslid Ringo Vandermeeren (Progressief Kartel) stemde voor. Een oproep aan zijn collega’s raadsleden om dit programma te steunen en dus een gezin op te vangen in Middelkerke, viel in dovemansoren, ook bij de CD&V van voorzitter Dirk Gilliaert. Er is blijkbaar geen plaats meer in de herberg in deze kersttijd…

Ringo Vandermeeren: net zoals vorig jaar richt Fedasil een vrijwillige oproep aan de OCMW’s om in het kader van een internationaal hervestigingsprogramma mensen op te vangen voor minimaal 1 jaar. In het totaal gaat het (slechts) over 150 vluchtelingen voor gans België, dus in de praktijk over gemiddeld 1 persoon (of gezin) per OCMW. Het gaat om mensen die hun land zijn ontvlucht en tijdelijk onderdak hebben gevonden in een buurland (zoals Syriërs in Turkije).Hiervoor krijgt het OCMW éénmalig een bedrag van € 2500. Eigenlijk betreft het hier dus een ‘gewoon’ steundossier zoals bij elke nieuwe steunaanvraag, met dat verschil dat er een extra vergoeding tegenover staat, bovenop de gewone tussenkomst die het OCMW ontvangt van de overheid wanneer het iemand begeleid en leefloon toekent.

Toch stelt de OCMW voorzitter dat er beslist wordt om niet in te stappen in het hervestigingsprogramma om organisatorische redenen ‘omdat de subsidie de werkelijke kost niet dekt’ en ook ‘omdat er onvoldoende personeel is in de sociale dienst’.

Ringo Vandermeeren: ‘dit is onzin: zoals net gezegd is de tussenkomst van de overheid net groter dan bij een ‘gewoon’ dossier, en beweren dat het voor de sociale dienst niet mogelijk zou zijn 1 (één) extra dossier op te nemen wegens onderbezetting is eigenlijk een belediging voor de maatschappelijk werkers. Zij nemen immers quasi dagelijks nieuwe dossiers op. Navraag bij de maatschappelijk werkers leert ons dat ze bovendien graag aan dit programma zouden meewerken. Deze beslissing is boven hun hoofd genomen, zonder dat ze voldoende werden ingelicht over de werkelijke inhoud van het hervestigingsprogramma. Het zou eerlijker zijn te stellen dat men eigenlijk gewoonweg niet geïnteresseerd is in het lot van deze mensen, aldus een verontwaardigde Ringo Vandermeeren.

Wordt er dan zoveel van het OCMW verwacht bij eventuele deelname?

Geert Verdonck (fractieleider Progressief Kartel en zelf ook OCMW Maatschappelijk werker): ‘neen, wat er gevraagd wordt verschilt eigenlijk niet veel van wat een maatschappelijk werker doet bij een doorsnee Belgisch gezin.  Er wordt gevraagd het leefloon toe te kennen (waar ze als erkend vluchteling recht op hebben), de (eventuele) kinderen in te schrijven in een school, de gezinsbijslag te regelen, een bankrekening te openen, ziekenfonds en zo te regelen, helpen bij het zoeken naar werk en uiteraard ook te zorgen voor de inschrijving in taallessen, om de integratie te bevorderen. Het enige dat eigenlijk extra wordt gevraagd is dat het OCMW op voorhand zorgt voor een woning. Zo moeilijk kan dat niet zijn. Een eenvoudige oproep naar particulieren of IMMO-kantoren zal, mits de gepaste uitleg, zeker voor resultaat zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat Middelkerkenaren wel degelijk hulp willen bieden aan een Syrisch of Congolees gezin dat niet naar zijn land terug kan. Wie af en toe het nieuws volgt en weet (of wil weten) wat er in die landen gebeurt, kan niet onverschillig blijven bij het leed dat die mensen moeten doormaken.

Lode Maesen (gemeenteraadslid Progressief Kartel):’ deze beslissing van de OCMW raad is bovendien des te onbegrijpelijker als men weet dat uitgerekend nog deze week Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft beslist om het aantal opvangplaatsen op te trekken van 150 naar 300 opvangplaatsen voor deze groep vluchtelingen. Ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open-VLD) staat volledig achter deze verhoging, omwille van internationale afspraken die België heeft erkend, maar ook en vooral omwille van de schrijnende  situatie waarin zich momenteel vele honderdduizenden mensen bevinden. Deze beslissing staat in schril contrast met ons gemeentebestuur dat er blijkbaar geen graten in ziet om enerzijds miljoenen euro’s te gaan investeren in megalomane projecten als een nieuw casino of een enorm zwembad, maar anderzijds wel en passant beslist dat ze er niets voor over hebben om zegge en schrijve een nieuwe toekomst te bieden aan één gezin of persoon die buiten zijn wil om alles is kwijtgespeeld’.

‘Of het nu onwil of onkunde is die aan de basis ligt van deze onbegrijpelijke OCMW beslissing, het is en blijft een schande voor een rijke gemeente als Middelkerke, aldus Ringo Vandermeeren, Geert Verdonck en Lode Maesen.’ Hopelijk ziet OCMW voorzitter Dirk Gilliaert dit ook in, en laat hij deze schandelijke beslissing alsnog herzien’.